Serbest Bölgelerde Doğal Gaz İletim ve Dağıtım İşlemlerine Dair Hükümlerde Değişiklik Yapılmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 27 Şubat 2023Serbest Bölgelerde Doğal Gaz İletim ve Dağıtım İşlemlerine Dair Hükümlerde Değişiklik Yapılmıştır.

01.02.2023 tarihli ve 32091 sayılı Resmi Gazete ’de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No: 7435) yayımlanmıştır.

Söz konusu değişiklik ile serbest bölgelerde, doğal gaz altyapısını kurmak ve işletmek, bölge içinde dağıtım ve satışını yapmak, işleticinin yetki ve sorumluluğunda olup işleticinin izni olmaksızın doğal gaz ihtiyacının başka bir yerden karşılanamayacağı ve bu amaçla münferiden tesis kurulamayacağı belirtilmiştir.

Bu kapsamda serbest bölgelerde doğal gaz dağıtım ve satışı nedeniyle kullanıcılardan tahsil edilecek bedele ilişkin üst limitin Ticaret Bakanlığı tarafından yönetmelikle belirleneceği belirtilmiştir.

Ayrıca, işleticinin talebi ve bölgede faaliyet gösteren doğal gaz dağıtım şirketinin kabulü halinde, doğal gaz dağıtım şirketleri serbest bölgeler içinde şebeke yatırımı yaparak veya yapılmış şebekeyi mülkiyeti ile birlikte devralarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde serbest bölge içinde doğal gaz dağıtım faaliyeti gerçekleştirilebilecek olup doğal gaza ilişkin faaliyetlerin işletici tarafından yürütüldüğü serbest bölgelerde, doğal gaz iletim ve dağıtım lisansı sahibi şirketlerin herhangi bir hak, yetki veya sorumluluğu olmadığı belirtilmiştir.

Buna ek olarak 3218 Sayılı Kanuna eklenen geçici madde ile 01.02.2023 tarihinden önce bölge içi doğal gaz şebekesi yatırımı doğal gaz dağıtım şirketlerince yapılmış olan serbest bölgelerde, işleticilerin bölge içi doğal gaz dağıtım ve satış yetkisi doğal gaz dağıtım şirketlerine devredilmiş sayılacağı bildirilmiştir.

Söz konusu Kanunu Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.