Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yayınlanma Tarihi: 27 Nisan 202025.04.2020 tarih ve 31109 sayılı Resmi Gazete’ de Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

Yayımlanan yönetmelik ile özetle aşağıda yer alan hususlarda değişiklik yapılmıştır.

  • Yönetmelik hükümlerinin Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan tarafından yürütülmesi hükmü değiştirilmiş olup Ticaret bakanlığı tarafından yürütüleceği belirtilmesi ile söz konusu yönetmelikte bazı dayanaklar, tanımlar ve “Müsteşarlık” ibareleri değiştirilmiştir.

  • Üst yapı tesislerine ilişkin 8. Maddeye bazı fıkralar eklenmiştir.

  • Kullanıcılar ve İlişkiler konulu 27. Maddeye “İşletme veya Kuruluş ve İşletme Sözleşmelerinde Süre Uzatımı” ve “İşletme veya Kuruluş ve İşletme İzninin Yeniden Verilmesi” başlıklı maddeler eklenmiş olup konuya ilişkin detaylı hükümler söz konusu maddelerde (27/A,27/B)  belirtilmiştir. Süre uzatımına ilişkin olarak bazı değişiklikler aşağıda yer almaktadır.

  • İşletici veya Bölge Kurucu ve İşleticisi şirketler; işletme veya kuruluş ve işletme sözleşmesinin sona ermesinden en çok beş, en az iki yıl önce işletme süresinin uzatılması için başvurabileceği belirtilmiştir.

  • Bakanlık yapacağı süre uzatım işlemlerinden ilkini sözleşme süresini 49 yılı tamamlayacak şekilde, sonrasında yapacağı süre uzatım işlemlerini ise 20 yılı aşmayacak dönemler halinde yapacağı belirtilmiştir.

Yönetmelik hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup yayım tarihinde (25.04.2020) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu yönetmeliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.