Serbest Bölgede Üretilen Eşyaların İthalinde AT Muafiyet Kodunun Kullanım Koşulları Belirtilmiştir

Yayınlanma Tarihi: 15 Haziran 2022Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 06.06.2022 tarihli ve 00074594350 sayılı “Serbest Bölgeler” konulu yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazı Gümrük Yönetmeliği'nin "Vergilerin Hesaplanması" başlıklı 431. maddesi ile yükümlülere serbest bölgede üretilen eşyanın ithalinde girdi ve mamul ürünün gümrük vergilerini dikkate alarak seçimlik beyanda bulunma hakkı tanıdığından serbest bölgede üretilerek Türkiye’ye ithal edilen eşya hakkında gümrük vergisine ilişkin;

·       Gümrük Yönetmeliği’nin 431. maddesi çerçevesinde girdi üzerinden vergilendirmenin beyan sahibi tarafından talep edilmesi durumunda, Gümrük Kanununun 3/8(a), 3/9, 161. Gümrük Yönetmeliği’nin 431. Maddeleri;

·       Nihai ürün üzerinden vergilendirmenin beyan sahibi tarafından tercih edilmesi durumunda, Gümrük Kanununun 3/8(a), 3/9, 15. ; Gümrük Yönetmeliği’nin 431.maddelerince işlem gerçekleştirildiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda Serbest Bölgede üretilen eşyanın ithalinde girdiler üzerinden vergilendirmenin ve AT muafiyet kodunun kullanılabilmesi için, girdilerin Menşe Kontrol Tablosunda Yer alan Avrupa Birliği ülkelerinden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde Türkiye Gümrük Bölgesine gelmiş olması ve serbest bölgeden yapılan ithalatta beyannamenin "Sevk/İhracat Ülkesi" kutusuna Menşe Kontrol Tablosunda yer alan ilgili Avrupa Birliği ülkesinin kodunun, "Son Sevk Ülkesi" kutusuna ise serbest bölge kodunun yazılması gerektiği belirtilmiştir.

Yazı, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.