Sentetik Veya Suni Devamsız Liflerden Dokunmuş Mensucat Ürününe Yönelik Nihai Gözden Geçirme Soruşturması

Yayınlanma Tarihi: 31 Aralık 2018Özet: 31.12.2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmi Gazete'de  2019/4 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Söz konusu Tebliğ ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 gümrük tarife pozisyonlarında (GTP) sınıflandırılan "sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat" ürününe yönelik yürürlükte bulunan nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandığı ve alınan kararın yürürlüğe konulacağı belirtilmiştir.

Yürürlükte olan CIF bedelin %87'si oranında dampinge karşı önlemlerin, Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda gösterilen biçimiyle uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

230-1.jpg

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (31.12.2018) yürürlüğe girecektir.


Ek- 2019/4 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.