Sanayi Ürünlerinde İlave Gümrük Vergisi

Yayınlanma Tarihi: 21 Nisan 202021.04.2020 tarihli ve 31106 sayılı Resmi Gazete 'de 20/4/2020 tarihli ve 2430 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki yayımlanmıştır.

Söz konusu karar ile ekli tabloda GTİP leri yer alan sanayi ürünlerin ithalatında uygulanacak olan ilave gümrük vergileri, Kararın yürürlüğe girdiği tarihten 30.09.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) karşılarında yer alan oranlarda uygulanacağı belirtilmiştir.

Bu kapsamda, bu kararın yayım tarihinden önce (21.04.2020) Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenmiş olan eşyaların, Kararın yayımı (21.04.2020 ) tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili halinde bu kararın hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Karar hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 21.04.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Kararı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2430)

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.