Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği

Yayınlanma Tarihi: 31 Aralık 2018Özet: 30.12.2018 tarih ve 30641 sayılı Resmi Gazete'de Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/4) yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Anılan Tebliğe ilişkin bilgilendirme aşağıda yer almaktadır:

  • Ek-1'deki listede yer alan madde ve müstahzarların ithalatı; 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun ve 1961 Uluslararası Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi ve 1971 Psikotrop Maddeler Sözleşmesi ve Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı 1988 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ile ulusal mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

  • Söz konusu eşyaların insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğu Sağlık Bakanlığınca Ek-2'deki Kontrol Belgesi ile belgelenir ve süresi 6 ay olan Kontrol Belgesi beyannamenin tescili sırasında ilgili gümrük idaresine sunulur.

  • İthalatçı veya temsilcisi, ithalatın gerçekleşmesinden sonra en geç on beş gün içinde, Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatnamenin gümrüklerce onaylı D nüshasını ve ilgili gümrük beyannamesi örneğini Sağlık Bakanlığına göndermekle yükümlüdür.

İthali özel izne tabi maddeler ve müstahzarlar listesi Ek-1'de belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ek- Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/4)​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.