Sağlık Bakanlığının Özel İzne Tabi Madde Ve Müstahzarların İthalatında İnsan Sağlığı Ve Güvenliği Yönünden Uygunluk Denetiminin Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 19 Mart 2024Sağlık Bakanlığının Özel İzne Tabi Madde Ve Müstahzarların İthalatında İnsan Sağlığı Ve Güvenliği Yönünden Uygunluk Denetiminin Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.

31.12.2023 tarihli ve 32416 sayılı Resmi Gazete’nin 4. Mükerrerinde “Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2024/4)”yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile Ek-1’deki listede yer alan madde ve müstahzarların insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğu Sağlık Bakanlığına sunulan belgeler esas alınarak Kontrol Belgesi ile belgeleniyor olup süresi altı ay olan bu kontrol belgesinin ithalatçı veya temsilcisi tarafından Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi kapsamında beyannamenin tescili sırasında ilgili gümrük idaresine sunulması gerektiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda kontrol belgesinin başvuru süreçlerine ekte yer verilmiş olup Ek-1’deki listede yer alan bazı kimyasal maddelerin ithalatında, Sağlık Bakanlığınca düzenlenen ve düzenlendiği yıl sonuna kadar geçerli olan Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Fiili İthalatında Gümrük İdarelerinde Kullanılmaya Mahsus Kayıt Belgesi aranacağı eklenmiştir.

Buna ek olarak, söz konusu belgenin gümrük beyannamesinde aranacağı bildirilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.