Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimine İlişkin Tebliğ

Yayınlanma Tarihi: 31 Aralık 2018Özet: 30.12.2018 tarih ve 30641 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/20) ile, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulan Ek-1/A, Ek-1/B, Ek-1/C ve Ek-2'de yer alan ürünlerin insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir.

Açıklamalar

Ek-1/A, Ek-1/B, Ek-1/C ve Ek-2'de yer alan ürünlerin, karşılarında belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere ithal edilmesi halinde, insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğu Ek-3'te yer alan Kontrol Belgesi ile belgelenecektir. Kontrol belgesinin süresi 12 aydır ve başvuru için Tebliğ' de belirtilen belgelerle birlikte ithalat öncesinde Sağlık Bakanlığına müracaat edilir.

Bu Tebliğ şahsi eşya, numune ve geri gelen eşyaya uygulanmamaktadır.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ek- Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/20)​

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.