Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği’ne 3002.49.00.00.00 GTIP’inin Eklendiği Belirtilmiştir

Yayınlanma Tarihi: 08 Mart 202226.02.2022 tarihli  ve 31762 sayılı Resmi Gazete’ de  Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve  Denetimi:2022/20)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2022/31) yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile, 01.12.2021 tarihli ve 31706 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/20)’nin Ek-1/A’sında yer alan ithalatında Kontrol Belgesi aranan eşya tablosuna aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu, madde ismi ve kullanım amacı yer alan bazı aşılara ait satırın eklendiği belirtilmiştir

 

GTİP

Madde İsmi

Kullanım Amacı

3002.49.00.00.00      

Diğerleri

(Yalnız insan sağlığında kullanılan beşeri tıbbi ürün ve ara ürünler "tedaviye yardımcı ve sağlığı koruyucu diğer farmasötik ürünler" (Özel İzin alınması gerekenler hariç, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamı ürünler hariç, laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)

 

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup yayım tarihinde (26.02.2021) yürürlüğe girmiştir

Söz konusu yazıyı bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.