Sağlık Bakanlığı’nın Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 02 Mart 2021Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliğinde Yapılan Değişiklik İle 2933.59.95.00.28 GTİP'inde Sınıflandırılan   " Piperazinin diğer tuz ve türevleri " Eşyası Listeden Çıkarıldı.

 

27.02.2021 tarihli ve 31408 sayılı resmi gazete ’de Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2021/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/27) yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile 31/12/2020 tarihli ve 31351 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/4)’nin  Ek-1’inde yer alan “2933.59.95.00.28” GTİP numaralı Piperazinin diğer tuz ve türevleri ticari tanımlı eşyanın yürürlükten kaldırıldığı belirtilmiştir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

 

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.