Risk Analizi Sonucu Fiziki Kontrol Sonuçlarının, Özet Beyan Modülüne Eksiksiz ve Doğru Biçimde Girilmesi Gerektiği Belirtilmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 06 Ekim 2023Risk Analizi Sonucu Fiziki Kontrol Sonuçlarının, Özet Beyan Modülüne Eksiksiz ve Doğru Biçimde Girilmesi Gerektiği Belirtilmiştir.

Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğünün 05.09.2023 tarihli ve 88741681 sayılı “Özet Beyan Risk Analizleri Geri Bildirim” konulu Yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu Yazı ile risk analizi sonucunda fiziki kontrole sevk edilen unsurlara yönelik kontrol sonuçlarının hiç girilmemesi veya özensiz/eksik girilmesinin risk analizi sürecini olumsuz etkilediği aktarılmıştır.

Bu çerçevede özet beyan modülünde risk yönetimi sürecinin kapasitesinin artırılması amacıyla, beyanın "Risk gerçekleşme durumu 1(Risk Gerçekleşti)" olması halinde sistemde çoktan seçmeli bir alan oluşturulması ve özet beyan kapsamı işlemlerde gerçekleşen narkotik yakalamalarda çoğunlukla beyannamenin "Risk gerçekleşme durumu 0(Risk Gerçekleşmedi)" şeklinde kapandığı görülmüş olup, söz konusu olumsuzluğun önüne geçilebilmesini teminen yakalama gerçekleştikten sonra Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerince ilgili özet beyanın durumunun "Risk gerçekleşme durumu 1(Risk Gerçekleşti)" olarak güncellenmesinin sağlanması, güncellemenin mümkün olmadığı durumlarda ise ilgili durumun ivedilikle Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz