Radyoaktif Maddelere Yönelik Eşyaların Uygunluk Yazısının Gümrük Beyanname Tescilinde Yer Almasına İlişkin Tebliğ

Yayınlanma Tarihi: 31 Aralık 2018Özet: 29 Aralık 2018 tarihli ve 30640 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 2019/3 sayılı Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ yayımlandı.

Açıklamalar

Yayımlanan bu Tebliğ ile bahsi geçen eşyaların Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Transit Rejimi, Gümrük Antrepo Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun fiziksel ya da elektronik olarak düzenleyeceği uygunluk yazısı gümrük idarelerince aranacaktır.

Söz konusu eşyalara ilişkin Gümrük Tarife Pozisyonları (G.T.P) ve tanımları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
199-1.jpg

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Ek- 2019/3 sayılı Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.