PVC Yer Kaplamaları Konulu Yazı Yayımlanmıştır

Yayınlanma Tarihi: 08 Ekim 2021Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 67292514 numaralı, 21.09.2021 tarihli PVC Yer Kaplamaları konulu yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazıda, 3918.10.10 Kombine Nomanklatür alt pozisyon metni önceki senelerde "Bir mesnet üzerine poli (vinil klorür) emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış olanlar" şeklinde tanımlanmış iken, 2021 Türk Gümrük Tarife Cetvelin ’de söz konusu alt pozisyon metni "Poli (vinil klorür) emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış bir mesnetten oluşanlar" şeklinde yeniden düzenlendiği belirtilmiştir.

 

Bu çerçevede 2021 yılı öncesinde de AB Kombine Nomanklatüründe aynı şekilde yer alan tanımın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Türkçe tercümesi yeniden düzenlenerek 39.18 tarife pozisyonunda yer alan eşyaların sınıflandırılması olması gerektiği şekilde yeniden tespit edildiği belirtilmiştir.

 

Buna göre idareden kaynaklı yorum değişikliği dikkate alınarak daha önce konuyla ilgili yayımlanan 25.01.2021 Tarih ve 60901053 Sayılı Yazı anımsatılmış ve bu tarih öncesinde tescil edilmiş beyannameler içinde söz konusu yazı doğrultusunda işlem yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir

 

Yazı, Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır.

Söz konusu yazıyı bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.