Puro, Sigarillo, Makaron ve Yaprak Sigara Kağıdı Üretimine ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 19 Mart 2024



Puro, Sigarillo, Makaron ve Yaprak Sigara Kağıdı Üretimine ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır.

29.12.2023 tarihli 32414 Sayılı Resmi Gazete ’de (2. Mükerrer) “Tütün Mamullerinin Üretim Ve Ticaretine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 Üncü Maddesinin, Puro Ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi Ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Kararın 6 Ncı Maddesinin, Makaron Üretimi Ve Ticaretine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 Üncü Maddesinin, Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi Ve Ticaretine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 Üncü Maddesinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2023/55)” yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile Söz konusu Tebliğ ile Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesi ile Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesinin yıllık olarak süre uzatımı bedelinin yanı sıra Makaron ve Yaprak Sigara Kağıdı İthalatı Uygunluk Belgeleri ve Piyasaya Arz Uygunluk Belgelerine yönelik bedellerin 2024 yılında ;

·        Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesi için 679.460 TL,

·       Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesinin yıllık olarak süre uzatımı için 57.007 TL,

·       Tesis Kurma Uygunluk Belgesi için makaron üretim tesislerinde her yüz milyon makaron üretim kapasitesi başına 116.954 TL

·       Makaron ve Yaprak Sigara Kağıdı İthalatı Uygunluk Belgesi için 21.935 TL,

·       Makaron ve Yaprak Sigara Kağıdı Piyasaya Arz Uygunluk Belgeleri için her bir Piyasaya Arz Uygunluk Belgesinden 21.935 TL,

Ayrıca, Her bin adet yaprak sigara kağıdı için satış hizmet bedeli olarak 4,51 TL olarak geçerli olacağı belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Tarım ve Orman Bakanı tarafından yürütülecek olup 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.