Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığında Yapılacak Gümrük İşlemleri Belirtilmiştir

Yayınlanma Tarihi: 12 Mayıs 2022Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 29.04.2022 tarihli ve 74312551 sayılı Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı-Gümrük İşlemleri Genelgesi (Genelge No: 2022/9) yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelge ile  29.09.2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 126 ncı maddesi kapsamında posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen veya giden eşyaya yapılacak işlemler belirtilmiş olup söz konusu madde kapsamında belirtilen eşyanın beyanının basitleştirilmiş gümrük beyannamesi ve normal usulde detaylı beyan olmak üzere iki şekilde yapılacağı belirtilmiştir.

Basitleştirilmiş Gümrük Beyanı (İthalat)

Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen aşağıdaki eşyanın serbest dolaşıma giriş beyanı basitleştirilmiş gümrük beyannamesi ile yapılacağı belirtilmiştir.

·       Kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın.

·       Kişisel eşya.

·       Gerçek kişiye gelen, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 150 Avro’yu geçmeyen eşya.

·       Kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen ilaç cinsi eşya,

·       KDV ve/veya ÖTV istisna belgelerine sahip kurumlar tarafından getirilecek olan Kararın 69 uncu, 70 inci ve 71 inci maddeleri kapsamı eğitim, bilim ve kültürel amaçlı eşya ile bilimsel alet ve cihazlar.

·       Önemli değeri olmayan numunelik eşya ve modeller.

·       İnceleme, analiz veya test amaçlı eşya.

·       Kamu kurum ve kuruluşlarına, kütüphanelere, müzelere, eğitim veya bilimsel araştırma ile uğraşan kuruluşlara gönderilen veya bunlar tarafından temin edilen kitap veya basılı yayın.

·       Elçilik, konsolosluk veya milletlerarası kuruluşlar adına gelen diplomatik eşya.

Ek olarak, Bir basitleştirilmiş gümrük beyannamesine eklenebilecek taşıma senedi sayısının ithalat işlemleri için maksimum 2.000 (iki bin) adet ile sınırlı olacağı ve operatörlerin, yukarıda yer alan eşyanın gümrük işlemleri için verilen hizmet karşılığında gümrük müşavirliği, ordino, terminal ve benzeri isimler altında ilave ücret ile gönderinin geldiğine dair bildirimin alıcıya yapıldığı tarihten itibaren ilk üç gün için ardiye ücretini almayacağı belirtilmiştir.

Detaylı Beyan (İthalat)

·       Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen, değeri 150 Avro’yu aşan ancak 1500 Avro’yu aşmayan, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın serbest dolaşıma giriş beyanı normal usulde detaylı beyan ile yapılacağı,

·       Eşyanın operatör tarafından beyanında BİLGE Sisteminde Detaylı Beyan modülünden “BS20” kodu seçileceği ,

·       BİLGE sisteminde "BS20" kodu ile tescil edilecek gümrük beyannamesinde, operatör tarafından basitleştirilmiş gümrük beyannamesi programında kullanılmakta olan mevcut kullanıcı kodu ve şifrenin kullanılacağı,

·       Operatörden, Yükümlü Takip ve Kayıt Sistemine (YKTS) kayıt olma koşulu aranmayacağı,

·       Eşyanın serbest dolaşıma giriş beyanında Kararın 112nci maddesinin uygulanmayacağı  gümrük ve dış ticaret mevzuatının genel hükümleri uyarınca vergileri ödenerek ve diğer yükümlülükler yerine getirilerek işlem yapılacağı,

belirtilmiştir.

 Basitleştirilmiş Gümrük Beyanı (İhracat)

Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen, miktarı brüt 300 kilogramı ve değeri 15.000 Avro’yu geçmeyen eşyanın beyanının basitleştirilmiş gümrük beyannamesi ile yapılacağı belirtilmiştir.

 Bir basitleştirilmiş gümrük beyannamesine eklenebilecek taşıma senedi sayısı ihracat işlemleri için maksimum 2.500 (iki bin beş yüz) adet ile sınırlı olduğu belirtilmiştir.

Son olarak yayımlanan bu Genelge ile 19.10.2020 tarihli ve 2020/25 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Genelge hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütüleceği belirtilmiştir.

Söz konusu Genelgeyi Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.