Polyester Elyaf İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Yayımlanmıştır

Yayınlanma Tarihi: 27 Ağustos 202124.08.2021 tarihli ve 31578 sayılı Resmi Gazete 'de Polyester Elyaf İthalatında Koruma Önlemi Uygulamasına İlişkin Karar yayımlanmıştır.

Söz konusu karar ile, 5503.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan Polyester Elyaf ithalatında aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde 3 (üç) yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanacağı belirtilmiştir.


Diğer yandan Karar ekinde yer alan listede belirtilen ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyalar için korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla tarife kontenjanı açılmıştır. Tarife kontenjanı miktarı önlemin uygulandığı her dönem için belirtilen ülkelere eşyanın tamamı için toplam 16.593 ton olup bir dönemde verilen kontenjanın 5.531 tonu geçmeyeceği belirtilmiştir.

Karar hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayımını takip eden 30 uncu (23.09.2021) gün yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Kararı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.