Polikarboksilat İle PEG (Polietilen Glikol) Türevleri Eşyaların İthaline İlişkin Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

Yayınlanma Tarihi: 24 Ekim 2018Özet: 16.10.2018 tarih ve 30567 sayılı Resmi Gazete'de 2018/37 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Söz konusu Tebliğ ile Kore Cumhuriyeti menşeli 3824.40.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda kayıtlı "çimento, harç veya betonlara mahsus müstahzar katkılar" tanımlı eşya ile 3906.90.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda kayıtlı "Diğerleri" tanımlı polikarboksilatlar (su içerisinde en fazla %70 konsantrasyonda çözelti halinde bulunan akrilik asit veya metakrilik asit ile PEG (Polietilen Glikol) türevlerinden oluşan, PEG türevleri içeriğinin polimerin ağırlıkça en az %70'ini oluşturduğu polimerler) cinsi eşyaların ithalatına yönelik yürütülen mevcut soruşturmanın önlemsiz olarak kapatılmasına karar verilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihinde (16.10.2018) yürürlüğe girmiştir.

Ek- 2018/37 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.