“Polietilen Tereftalat (Pet) Film” Ürünü İçin Telafi Edici Vergi Şeklindeki Önlemin Devam Edeceği Belirtilmiştir

Yayınlanma Tarihi: 08 Mart 202206.03.2022 tarihli ve 31770 sayılı Resmi Gazete’ de, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/8) yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile Hindistan menşeli 3920.62.19.00.00, 3920.69.00.00.00 ve 3921.90.10.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “polietilen tereftalat (pet) film” ürününe yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması sonucunda mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda sübvansiyonun ve zararın devam etmesi ihtimali bulunduğu belirtilmiş olup, yürürlükte olan önlemin, aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmasının devam edeceği belirtilmiştir

 

GTİP

Madde İsmi

Menşe Ülke

 

Üretici/İhracatçı Firma

Telafi Edici Vergi Şeklindeki Kesin Önlem Oranı (Gümrük Kıymetinin Yüzdesi Olarak)

3920.62.19.00.00

Diğerleri

Hindistan

 

SRF Limited

%4.25

3920.69.00.00.00

Diğer poliesterlerden olanlar

 

Uflex Limited

%10.37

 

Este Industries Ltd.

%10.37

3921.90.10.00.00

Poliesterlerden olanlar

 

Diğerleri

%11.61

 

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihinde (06.03.2022) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.