“Polietilen Tereftalat Cips” İthalatında Ek Mali Yükümlülükten Muafiyet Sağlanması Amacıyla Açılan Tarife Kontenjanı

Yayınlanma Tarihi: 18 Aralık 2020Ticaret Bakanlığı tarafından 02.12.2020 tarihli ve 31322 sayılı Resmi Gazete’ de 2020/9 sayılı İthalatta Kota ve  Tarife Kontenjanı İdaresine  İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile 3907.69.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda “Yer Alan Polietilen Tereftalat Cips” İthalatında Ek Mali Yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım esasları belirlenmiştir. Konuya  ilişkin alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.

Ø    Tarife kontenjanı miktarının ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönemde, anılan eşyanın Ek-1’de yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli olanları için toplam 10.926 ton olacağı belirtilmiştir.

 

Ø    Her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanının 3.642 tonu geçemeyeceği belirtilmiştir.

 

Ayrıca tarife kontenjanının dağıtımına ilişkin olarak ; dağıtımın gümrük idarelerince beyanname sırasına göre  tahsis yöntemi kullanılarak yapılacağı ve her bir gümrük beyannamesi kapsamında dağıtılacak tarife kontenjanı miktarının 20 tonu aşamayacağı belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 13.12.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.