Polietilen Tereftalat Cips İthalatında Ek Mali Yükümlülük Önleminden Muafiyet Sağlanması Amacıyla Açılan Tarife Kontenjanının Kullanım Usul Ve Esasları Düzenlenmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 05 Ocak 2024Polietilen Tereftalat Cips İthalatında Ek Mali Yükümlülük Önleminden Muafiyet Sağlanması Amacıyla Açılan Tarife Kontenjanının Kullanım Usul Ve Esasları Düzenlenmiştir.

26.12.2023 tarihli ve 32411 3. Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de ‘’ İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2023/6)’’ yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile ;

·       Tarife kontenjanı miktarının ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem için, 7952 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ekinde yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 10.926 ton olarak belirlendiği,

·       Her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanın 3.642 tonu geçemeyeceği,

·       Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvuruların elektronik olarak yapılacağı,

·       Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarının 20 tonu geçemeyeceği ve bir ithal lisansı sadece bir ülke veya gümrük bölgesi için düzenleneceği,

·       Bir başvuru sahibi adına yeni ithal lisansı düzenlenebilmesi için söz konusu başvuru sahibi adına bu Tebliğ kapsamında en son tahsis edilen ithal lisansının belge tarihi üzerinden en az 30 gün geçmiş olması ve daha önce düzenlenen ithal lisansı kapsamındaki eşyanın tüm ithalat işlemlerinin tamamlanmış olmasının gerektiği,

belirtilmiştir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz