Poliesterlerden Sentetik Devamsız Liflere Yönelik Nihai Gözden Geçirme Soruşturması

Yayınlanma Tarihi: 31 Aralık 2018Özet: 31.12.2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1) ile Hindistan Cumhuriyeti, Çin Tayvanı ve Tayland Krallığı menşeli 5503.20.00.00.00 GTİP altında sınıflandırılan "poliesterlerden sentetik devamsız lifler (polyester elyaf)"e yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esasları belirlenmiştir.

Açıklamalar

Yapılan inceleme sonucunda; Nihai Gözden Geçirme Soruşturması açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delilin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile Hindistan, Tayland ve Tayvan menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (31.12.2018) yürürlüğe girecektir.

Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Ek- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)​

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.