Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği

Yayınlanma Tarihi: 12 Ocak 202131.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazete ’de Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (İthalat: 2021/15) yayımlanmıştır.  

Yayımlanan bu tebliğ ile aşağıda gümrük tarife pozisyonları (GTİP) ve tanımları belirtilen telsiz ekipmanlarının denetimine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş olup, söz konusu ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden belirtilmiştir.

GTİP

MADDE İSMİ

8506.10.11.00.00

Silindirik piller

8506.10.18.00.00

Diğerleri

8506.10.91.00.00

Silindirik piller

8506.10.98.00.00

Diğerleri

8506.30.00.00.00

Civa oksitli olanlar

8506.40.00.00.00

Gümüş oksitli olanlar

8506.50.10.00.00

Silindirik piller

8506.50.30.00.00

Düğme piller

8506.50.90.00.11

 Kese (Pouch) piller

8506.50.90.00.12

 Prizmatik piller

8506.50.90.00.19

 Diğerleri

8506.60.00.00.00

Çinko-hava reaksiyonlu piller

8506.80.05.00.00

Voltajı 5,5 V. veya daha fazla fakat 6,5 V.'u geçmeyen kuru çinko-karbonlu piller

8506.80.80.00.00

Diğerleri

8507.10.20.00.11

Ağırlığı 5 kg.ı geçmeyenler

8507.10.20.00.12

Ağırlığı 5 kg.ı geçenler

8507.10.80.00.11

Ağırlığı 5 kg.ı geçmeyenler

8507.10.80.00.12

Ağırlığı 5 kg.ı geçenler

8507.20.20.00.11

Traksiyoner akümülatörler

8507.20.20.00.19

Diğerleri

8507.20.80.00.00

Diğerleri

8507.30.20.00.00

Sızdırmaz olanlar

8507.30.80.00.00

Diğerleri

8507.40.00.00.00

Nikel-demirli akümülatörler

8507.50.00.00.00

Nikel-metal hidrürlü akümülatörler

8507.60.00.00.11

Silindirik olanlar

8507.60.00.00.12

Prizmatik olanlar

8507.60.00.00.13

Kese (Pouch) olanlar

8507.60.00.00.19

Diğerleri

8507.80.00.00.00

Diğer akümülatörler

 

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.