Pil Ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2024/15) Yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 19 Mart 2024Pil Ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2024/15) Yayımlanmıştır.

 

31.12.2023 tarihli ve 32416 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazete ’de Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2024/15) yayımlanmıştır.  

 

Söz konusu tebliğ ile EK-1’de belirtilen Silindirik Piller, Düğme piller, düğme piller, prizmatik piller ve traksiyoner akümülatörler gibi ürünlerin, ithalatta 31/8/2004 tarihli ve 25569 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğine uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları belirlenmiş olup,  bazı usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir:

 

·        Ek-1’de belirtilen ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemlerin TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılacağı,

 

Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve firma adına TAREKS’te işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerektiği

 

·        A.TR Dolaşım Belgeli olan ürünler için ürünün ithaline dair TAREKS referans numarasının doğrudan oluşturulacağı; Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşya için TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 12 nci maddeye göre sonuçlandırılacağı

 

iili denetime yönlendirilen ürünler için Ek-2’nin üçüncü maddesinde belirtilen belgeler, başvuru günü dâhil yirmi iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir ve TAREKS’te talep edilmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru olumsuz olarak sonuçlanacağı

 

·        1 yıl süre ile geçerli, TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine firma tarafından kaydedilmesinin zorunlu olduğu;

belirtilmiştir.

31/12/2022 tarihli ve 32060 4. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/15) yürürlükten kaldırıldığı belirtilmiştir.

 

Geçici Madde uyarınca 01/01/2024 tarihinden önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla Türkiye’ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenmiş veya uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatında , 29/2/2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) talep halinde, “Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/15)’ne göre sonuçlanacağı belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.