Paslanmaz Çelikten Boruların Vietnam Menşeli Olanlarının İthalatında Menşe Ülke Sütununda Yer Alan ‘Vietnam’ Kısmına Ait Hükümlerin, 10/07/2021 Tarihinden İtibaren Uygulanmayacağı Belirtilmiştir

Yayınlanma Tarihi: 30 Temmuz 202110.07.2021 tarihli ve 31537 sayılı Resmi Gazete ‘de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ no: 2016/6)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile 7306.40.20.90.00, 7306.40.80.90.00 ve 7306.61.10.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer alan “paslanmaz çelikten boruların Vietnam menşeli olanlarının ithalatında 10/7/2021 tarihli ve 31537 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/38) kapsamında dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe girmesi sebebiyle, bu Tebliğin 10 uncu maddesinde yer alan tabloda menşe ülke sütununda yer alan ‘Vietnam’ kısmına ait hükümler, bu maddenin yayımı tarihinden , (10/07/2021)  itibaren uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (10.07.2021) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

 

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.