Panama’ya Yapılacak Gıda ve Kimyasal Ürün Cinsi Eşya İhracında Uygulanması Gereken Süreçler Açıklanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 13 Eylül 2023Panama’ya Yapılacak Gıda ve Kimyasal Ürün Cinsi Eşya İhracında Uygulanması Gereken Süreçler Açıklanmıştır.

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin 21.08.2023 tarihli ve “Panama’ya Gıda İhracatı - Sıhhı İzin Belgesi - teknikengel.gov.tr İnternet Sitesi” konulu Yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu Yazı ile Panama’ya yapılacak gıda ihracatında;

·        Ülkeye yapılacak ithalat öncesinde Panama Gıda Ajansına (APA) eşyanın ithalatçısı tarafından başvuruda bulunulması gerektiği ve işleme alınan üründen rastgele numune alınıp test edildikten sonra testten onay alması durumunda ülkeye girişine izin verileceği aksi halde eşyanın geldiği ülkeye geri gönderileceği,

·        İlgili iznin her bir firmanın ilgili ürünü için sadece bir kez alındığı ve süresiz olduğu,

·        Aynı ürün için birden fazla ithalatçı olması durumunda ithalatçıların birlikte tek bir başvuruda bulunabileceği,

·        Bizzat ithalatçı tarafından ilgili ürünün ithali öncesi bahse konu sürecin online olarak yürütülmesi gerektiğinin belirtilmesiyle beraber Panama’ya kimyasal ürün ve gıda ihracatında gıda ürünleri için Panama Gıda Güvenliği Kurumu'nun (Autoridad Panameña deSeguridad de Alimento) ve kimyasal ürünlerin ithalatı için ise (insana temas eden her türlü ürün ve ilaçlar) Panama Sağlık Bakanlığı’nın (Ministerio de Salud MINSA) yetkili olduğu,

·        Kayıtsız mal girişi olduğunun tespit edilmesi halinde yüksek miktarda para cezası verileceği,

·        Panama’da kaydı bulunan Türk ürünlerinin başvurularının genellikle dil sorunu ve yavaş ilerleyen bürokratik süreç sebebi ile genellikle avukat veya ithalatçı firmalar aracılığı ile gerçekleştiği,

açıklanmıştır.

Buna ek olarak ihracatçıların pazara giriş sorunlarını Ticaret Bakanlığına aktarabildikleri, istedikleri ülkelere ilişkin güncel bilgileri bulabildikleri ve ilgili ülkelerin ürünlere ilişkin Dünya Ticaret Örgütüne yapmış oldukları mevzuat bildirimlerine ulaşabildikleri “teknikengel.gov.tr”nin hizmete alındığı belirtilmiştir.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.