Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu Kapsamında EUR.MED ve Fatura/Menşe Beyanlarının Uygulamadaki Kontrollerinde Yeknesaklığın Sağlanması Adına Açıklama Yapılmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 12 Aralık 2023Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu Kapsamında EUR.MED ve Fatura/Menşe Beyanlarının Uygulamadaki Kontrollerinde Yeknesaklığın Sağlanması Adına Açıklama Yapılmıştır.

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 22.11.2023 tarihli ve 91214543 sayılı “PAAMK - Fatura/Menşe Beyanları” konulu Yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu Yazı ile Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi, Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi ve Bölgesel Konvansiyon (PAAMK) ile EUR.MED fatura/menşe beyanlarına ilişkin gümrük idareleri tarafından farklı uygulamalarda bulunulduğu gözlenmiş olup uygulamada yeknesaklığın sağlanması adına aşağıdaki hususlar üzerinde izahatta bulunulduğu belirtilmiştir.

·        İthalatta gümrük idaresine ibraz edilecek yurt dışında düzenlenmiş faturaların üzerinde gerekli unsurlarını barındırmasının yeterli olduğu ve imza, kaşe gibi ulusal mevzuatın gerektirdiği unsurların aranmadığı,

·        Onaylanmış ihracatçılarca düzenlenen fatura/menşe beyanlarında ıslak imza şartının aranmaması gerektiği,

·        6.000 Avro'yu aşmayan sevkiyatlar için onaylanmış ihracatçı yetkisi bulunmayan ihracatçılar tarafından düzenlenen fatura beyanlarında ıslak imza aranmayacağı,

·        Onaylanmış ihracatçının, ihracatçı ülkenin gümrük idarelerine vermiş olduğu el yazısıyla imzalanmış addedilerek tüm sorumluluğu üzerine aldığına dair taahhütnamenin; ihracatçı ülkeden istenmesinin uygun görülmediği,

·        Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu kapsamında fatura/menşe beyanlarının sonradan kontrolünde diğer menşe ve dolaşım belgelerinden farklı bir mevzuat veya sistem olmadığı,

·        PAAMK kapsamında kullanılan menşe/fatura beyanı metninin Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon'un Lahika-I'inin Ek-IVa ve Ek-IVb'sinde gösterildiği şekilde düzenlenmesi gerektiği,

·        Mevzuata uygun olmayan menşe/fatura beyanlarının, teknik nedenle reddedileceği belirtilmiş olup ilgili Anlaşma kapsamında tercihli rejim uygulanmayacağı ve vergi oranları üzerinden tahakkuk yapılarak vergiler tahsil edileceği, Gümrük Kanunu 234/1 bendinin uygulanmayacağı,

belirtilmiştir.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.