Pamuk, Adi Metal, Birinci Elyaf Yüzey ve Diğer Muhtelif Eşyalara Yönelik Yürütülen Dampinge Karşı Önlemlerin Yürürlükte Kalma Süreleri ve Bitiş Tarihleri Belirlenmiştir

Yayınlanma Tarihi: 30 Temmuz 2021



10.07.2021 tarihli ve 31537 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/39) yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile, aşağıdaki tablolarda yer alan ürünler için2021 yılının ilk yarısında yürürlük süresi dolan dampinge karşı önlemler ile 2022 yılının ilk yarısında yürürlük süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemler belirtilmiştir.

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Pozisyon Numarası

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Eşya Tanımı

Menşe Ülke

Önlemin Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı

Tebliğ No

Önlemin Bitiş Tarihi

3903.19.00.00.00

Diğerleri

Mısır Arap Cumhuriyeti

14/01/2016 29593

2015/51

14/01/2021

52.01

Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş)

Amerika Birleşik Devlerleri

17/04/2016 29687

2016/7

17/04/2021

7210.70.80.90.11

Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş

Çin Halk Cumhuriyeti

24/06/2016

29752

2016/15

24/06/2021

7210.70.80.90.19

Diğerleri

 

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Pozisyon Numarası

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Eşya Tanımı

Menşe Ülke

Önlemin Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı

Tebliğ No

Önlemin Bitiş Tarihi

8311.20.00.00.00

Adi metallerden içi doldurulmuş teller ( elektrikli ark kaynağı yapmak için)

Çin Halk Cumhuriyeti

23/02./2017 29988

2017/3

23/02/2022

2917.35.00.00.00

Ftalik anhidrit

Kore Cumhuriyeti

31/03/2017 30024

2017/7

31/03/2022

8541.40.90.00.14

Fotovoltaik (solar) modül ve paneller

Çin Halk Cumhuriyeti

01/04/2017 30025

2017/6

01/04/2022

4804.11.11.10.00

Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları

Amerika Birleşik Devletleri

07.03.2017 30000

2017/1

14/04/2022

4804.11.15.10.00

Birinci elyaf yüzey (kraftlayner kağıtları)

4804.11.90.10.11

m² ağırlığı 150 gr. dan az olanlar

4804.11.90.10.12

m² ağırlığı 150 gr. veya daha fazla, fakat 175 gr. dan az olanlar

2905.42.00.00.00

Pentaeritritol (pentaeritrit)

Çin Halk Cumhuriyeti

14/05/2017 30066

2017/12

14/05/2022

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (10.07.2021) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.