Pakistan İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Eşyalar İçin Tarife Kontenjanı Miktarı ve İthalat Vergi Oranları Açıklanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 22 Mayıs 2023Pakistan İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Eşyalar İçin Tarife Kontenjanı Miktarı ve İthalat Vergi Oranları Açıklanmıştır.

01.05.2023 tarihli ve 32177 sayılı Resmi Gazete’de “Pakistan İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7185)” yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar ile aşağıdaki tabloda GTİP’leri belirtilen Pakistan İslam Cumhuriyeti menşeli eşya için karşılarında gösterilen miktarlarda tarife kontenjanı açıldığı belirtilmiş olup; tarife kontenjanları kapsamında yapılacak ithalatlarda, aşağıdaki tablodaki ilgili eşyanın karşısında gösterilen gümrük vergisi ve varsa ek mali yükümlülüğün uygulanacağı,  tarife kontenjanı dışında kalan ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi ile varsa ek mali yükümlülüklerin uygulanacağı belirtilmiştir.

Buna ek olarak, tarife kontenjanı miktarlarının bir takvim yılında dağıtılacak olan miktarların gösterildiği ve her takvim yılında ilgili kontenjanların yeniden dağıtılacağı belirtilmiştir.

GTİP

Eşyanın Tanımı

Tarife Kontenjanı Miktarı (Ton)

İthalat Vergileri

0701.90

Diğerleri

500

0

0910.91

Diğer baharat

200

0

1005.90

Diğerleri

1.000

0

1006.30

Yarı veya tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın)

18.000

i

1207.40.90.00.12

Soyulmuş

750

0

2009.79.98.00.00

Diğerleri

500

i

 

i: İthalat Rejimi Kararında “DÜ” için geçerli olan gümrük vergisi ile varsa ek mali yükümlülüklerin %50’si uygulanır.

Karar hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup yayımı tarihinde (01.05.2023) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kararı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.