Pakistan İle Türkiye Arasında Düzenlenen Mal Ticareti Anlaşmasına Ek “Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı ve Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Açıklanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 05 Mayıs 2023Pakistan İle Türkiye Arasında Düzenlenen Mal Ticareti Anlaşmasına Ek “Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı ve Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Açıklanmıştır.

24.04.2023 tarihli ve 32170 sayılı Resmi Gazete’de “Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Mal Ticareti Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelik ile Türkiye ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti arasında Mal Ticareti Anlaşmasına Ek “Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol’ün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirtilmiştir.

İlgili yönetmelikte menşeli ürünler kavramının tanımı ve koşulları, nitelendirme birimi, ülkesel gereklilikleri, belgenin düzenlenmesi ve vize işlemleri, belgenin elektronik sistem üzerinden düzenlenmesi, belgenin sonradan verilebilmesi, teknik nedenlerle menşe ispat belgesinin reddi, belgenin ikinci nüsha düzenlenmesi, belgenin geçerliliği, ibrazı, muafiyet halleri, basitleştirilmiş işlemleri ve sonradan kontrol işlemleri gibi başlıklara yer verilmiştir.

Bu kapsamda tamamen Taraf ülkede elde edilen ürünler ve ilgili Taraf ülkede yeterli işçilik ve işleme tabi tutulmuş olmaları kaydıyla veya tamamen ilgili Taraf ülkede elde edilmemiş maddeleri içererek ilgili Taraf ülkede üretilen ürünlerin, Taraf ülkelerden biri menşeli olarak kabul edileceği belirtilmiştir.

Buna ek olarak Pakistan menşeli ürünlerin, Türkiye’de ithal edilmeleri esnasında TUR-PAK Menşe İspat Belgesi ile söz konusu Anlaşmadan yararlanabilecekleri belirtilmiş olup Türkiye’de düzenlenen belgelerin sol kısmına düşey yazıyla “TR” ile başlayan referans numarasının girilmesi gerektiği, ilgili belgenin elektronik sistem üzerinden de düzenlenebileceği ve menşe ispat belgesinin sonradan verilebilmesi için TUR-PAK Menşe İspat Belgesinin önceden düzenlenmiş olması ancak teknik nedenlerle ithalatta kabul edilmemiş olduğuna kanaat getirilirse eşyanın ihracatından sonra, ihracat tarihinden itibaren en geç 12 ay içerisinde düzenlenebileceği belirtilmiştir.

Yönetmelik hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup 01.05.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde (24.04.2023) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmeliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.