Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin ve Florlu Sera Gazlarının İhracına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 05 Mayıs 2023Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin ve Florlu Sera Gazlarının İhracına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.

28.04.2023 tarihli ve 32174 sayılı Resmi Gazete’ de Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin ve Florlu Sera Gazlarının İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2023/4) yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile, Ek-4’te yer alan hidroflorokarbonlar ve hidroflorokarbon içeren karışımların yer aldığı listede bulunan gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) ve tanımları belirtilen eşyaların ihracına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesinin amaçlandığı belirtilmiştir.

Bu kapsamda,

      Ek-4’te yer alan hidroflorokarbonlar ve hidroflorokarbon içeren karışımların ihracatının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın iznine tabi olduğu,

      İlgili kimyasalların dökme olarak saf halde, kullanılmış, geri dönüştürülmüş veya ıslah edilmiş hidroflorokarbon olarak ihracında her bir sevkiyat için hidroflorokarbon kontrol belgesi aranacağı,

      İlgili kimyasalları dökme halde ihraç etmek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin kontrol belgesi almak için FARAVET programına kayıt olmaları gerektiği,

      Dökme haldeki kimyasalların ihracatına ilişkin olarak düzenlenen her bir kontrol belgesinin tek bir sevkiyat için geçerli olduğu ve gümrük beyannamesinin kapanmasını takiben geçerliliğini yitirdiği,

      Hidroflorokarbon ihracat kontrol belgesinin kapatılması için ihracatçı firma tarafından sevkiyatın gerçekleşmesini takiben en geç 15 takvim günü içinde FARAVET programı üzerinden yapılması gerektiği,

      İlgili belgenin devredilemez olduğu ve ilgili kimyasalların ihracatında düzenlenen hidroflorokarbon kontrol belgesinin birden fazla gümrük beyannamesi için kullanılamayacağı,

belirtilmiştir.

Buna ek olarak, aşağıdaki tabloda belirtilen maddelerin ve bu maddelerden herhangi birini içeren Ek-3/A’da GTİP ve tanımları belirtilen mallar ile söz konusu tabloda belirtilen mallardan herhangi biri ile çalışan Ek-3/B’de GTİP ve tanımları belirtilen malların ihracatının yasak olduğu ve tabloda yer alan 2903.76.10.00.00 ve 2903.76.20.00.00 GTİP’li maddeleri içeren Ek-3/A’da yer alan 8424.10 GTİP’li malların ihracatının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının iznine tabi olduğu belirtilmiştir.

 

GTİP

MALLARIN TANIMI

2903.14.00.00.00

Karbon tetraklorür

2903.19.10.00.00

1,1,1-Trikloroetan (metilkloroform)

2903.73.00.00.00

Diklorofloroetanlar

2903.74.00.00.00

Klorodifloroetanlar

2903.76.10.00.00

Bromoklorodiflorometan

2903.76.20.00.00

Bromotriflorometan

2903.76.90.00.00

Dibromotetrafloroetanlar

2903.77.10.00.00

Trikloroflorometan

2903.77.20.00.00

Diklorodiflorometan

2903.77.30.00.00

Triklorotrifloroetanlar

2903.77.40.00.00

Diklorotetrafloroetanlar

2903.77.50.00.00

Kloropentafloroetan

2903.77.90.00.00

Diğerleri

3808.91.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3824.71.00.00.11

R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı

3824.74.00.00.12

142B[(Klorodifloroetan)

R-22 (klorodiflorometan)] karışımı

 

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 4 üncü maddesinin iki ila onuncu fıkraları 10.05.2023 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde (28.04.2023) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.