Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ

Yayınlanma Tarihi: 31 Aralık 2018Özet: 29.12.2018 tarih ve 30640 sayılı Resmi Gazete 'de Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin 2019/14 sayılı Tebliğ yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Söz konusu Tebliğ uyarınca Ek-1'de gümrük tarife pozisyonları ve tanımları belirtilen eşyaların ve bu maddeleri içeren karışımların ithalatının yasak olduğu belirtilmiştir.

Ancak bu eşyalardan aşağıdaki tabloda gümrük tarife pozisyonları ve tanımları yer alanların ithalatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının iznine tabidir. Söz konusu maddelerden 2903.71.00.00.00 GTİP'li klorodiflorometan isimli eşyanın servis amaçlı yapılacak ithalatı Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünün iznine tabi olup, 2019 yılı için verilecek toplam izin miktarı 200 tonu geçemez.

198-1.jpgAyrıca Ek-1'de GTİP ve tanımları belirtilen eşyalardan aşağıdaki tabloda bulunanların zirai karantina, taşıma öncesi kullanım ve laboratuvar amaçlı ithalatı Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tabidir.

198-2.jpg
Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ek- Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin 2019/14 sayılı Tebliğ​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.