Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ

Yayınlanma Tarihi: 12 Ocak 2021Ticaret Bakanlığı tarafından 31.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmi Gazete’nin 3.mükerrerinde 2021/14 sayılı Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevre Konferansı Beyannamesi ile Birleşmiş Milletler Çevre Programının Dünya Ozon Tabakası Eylem Planı kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve faaliyetler çerçevesinde, ozon tabakasını incelten Ek-1, Ek-2, Ek-3A ve Ek-3B’de yer alan maddelerin kullanımının önlenmesi ve kontrol altında tutulması için ithalata ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi konusunda alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.

Ø    Ek-1’de GTİP ve tanımları belirtilen maddelerin ve bu maddeleri içeren karışımların ithalatının yasak olduğu ancak bu tebliğ kapsamında ithaline izin verilen eşyanın, mezkûr yasak kapsamı dışında olduğu belirtilmiştir. Ayrıca Ek-1’de yer alan 2903.71.00.00.00 GTİP'li  “Klorodiflorometan” isimli eşyanın, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi ve Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimine tabi olarak, servis amaçlı yapılacak ithalatının ; Genel Müdürlüğün iznine tabi olduğu ve 2021 yılı için verilecek toplam izin miktarının 100 tonu geçemeyeceği, bu miktarın dağıtımının Genel Müdürlükçe tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacağı belirtilmiştir.

 

Ø    Ek-1’de yer alan eşyadan aşağıdaki tabloda yer alanların, laboratuvar amaçlı kullanım, zorunlu kullanım, kritik alanlarda kullanım ve servis amaçlı kullanımları için gereken ithalatı, sadece Ek-4’te yer alan ülkelerden, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının iznine tabi olarak yapılabileceği belirtilmiştir.

 

 

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, (01.01.2021) tarihinde yürürlüğe girecektir.

Söz konusu tebliği ve eki Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

 

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.