Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır

Yayınlanma Tarihi: 19 Mart 2024Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır

30.12.2023 tarihli ve 32415 sayılı 2.Mükerrer Resmî Gazete ’de ‘’ Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılması’’ konulu Tebliğ yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile 18.04.2015 tarihki 29330 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmış Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin;

II/C/1.2.1 ve II/C/1.3 bölümlerinin birinci paragraflarında yer alan ‘’87.03 tarife pozisyonunda yer alan, motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dâhil bedeli 1.004.200 TL’nin altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon, vb. taşıtların,’’ bölümünün 1.004.200 TL ibaresinin 1.591.200 TL şeklinde değiştirildiği,

II/C/5.1 bölümünde yer alan ‘’ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan parantez içi hükümle, aynı Kanuna ekli 87.03 G.T.İ.P. numarasında “-Diğerleri” satırı altında yer alan taşıtlardan, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi dahil gümrük vergilerine ilişkin istisna uygulanmaması durumunda belirlenecek gümrüklenmiş değeri 1.004.200 TL’yi (söz konusu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır) aşanlar ithalat istisnasından hariç tutulmuştur’’ kısmında 1.004.200 TL ibaresi ise 1.591.200 TL olacak şekilde

Güncellendiği belirtilmiştir.

 

Buna ek olarak bu Tebliğin Hazine ve Maliye Bakanlığınca 1.1.2024 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.