Oyuncakların Serbest Dolaşıma Giriş İşlemlerini Gerçekleştirmeye Yetkili Gümrük Müdürlükleri Belirlendi

Yayınlanma Tarihi: 09 Mart 2020Özet: 06 Mart 2020 tarihli ve 31060 sayılı Resmi Gazete’de 164 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) yayımlandı. Yayımlanan bu tebliğ ile, Avrupa Birliği menşeli olmayan ve 96.09 tarife pozisyonundaki eşya hariç olmak üzere, Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği eki Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği Kapsamında İthalatta Denetime Tabi Ürünlerin Listesinde yer alan oyuncak cinsi eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük müdürlükleri belirlenmiştir.

Açıklamalar

Yetkili gümrük müdürlükleri listesi aşağıda yer almaktadır.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinden otuz gün sonra (05.04.2020) yürürlüğe girer.

Ek- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 164)

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.