Oyuncak Arabaların İmalinde Kullanılacak Baskı Devre Kartları İle Oyuncak Bebeklerin İmalinde Kullanılacak Ses Mekanizmaları İthalatında Tarife Kontenjanlarının Dağıtımı Düzenlenmiştir

Yayınlanma Tarihi: 30 Temmuz 202114.07.2021 tarihli ve 31541 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’ de İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2021/5) yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile, 9503.00.75 ve 9503.00.95 G.T.P’lerinde Sınıflandırılan oyuncak arabaların imalinde kullanılacak baskı devre kartları ile oyuncak bebeklerin imalinde kullanılacak ses mekanizmaları ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları düzenlendiği belirtilmiştir.

Diğer yandan tarife kontenjanı konusu eşyanın ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebileceği belirtilmiş olup düzenlenecek ithal lisanslarının 15/2/2022 tarihine kadar(bu tarih geçerli) geçerli olduğu belirtilmiştir.

Ayrıca, 14.07.2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmi Gazete’de Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile aşağıda ekli tabloda gümrük tarife pozisyonu ve karşısında tanımı belirtilen eşyanın ithalatında 15/02/2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere  aynı tabloda gösterilen miktar ve gümrük vergisi oranı ile  tarife kontenjanı açılmıştır.


Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (14.07.2021) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

 

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.