ÖTV IV Sayılı Liste için Uygulama Tebliği Değişikliği

Yayınlanma Tarihi: 10 Temmuz 2018Özet: 05.07.2018 tarihli ve 30469 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) ile, ÖTV (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde değişiklikler yapılmıştır.

Açıklamalar

Söz konusu Tebliğ ile yapılan bazı önemli değişiklikler aşağıdaki gibidir.

  • ÖTV Mükelleflerince Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Teslimlere İlişkin Olarak;

(IV) sayılı listedeki malların, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre faaliyette bulunan gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına teslimi vergiden müstesnadır.

(IV) sayılı listedeki malların, istisna kapsamında, sadece gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere teslimi mümkün bulunduğundan, teslim aşamasında teslime konu malın ilgili gümrük mevzuatına göre gümrüksüz satış mağazalarında satılabilecek mal cinslerinden olup olmadığı ÖTV mükelleflerince kontrol edilir

  • ÖTV Ödenerek Satın Alınan Malların Gümrüksüz Satış Mağazalarına Teslimlerine İlişkin Olarak;

(IV) sayılı listedeki malların gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına teslim edilmesi halinde bu verginin iadesi, sadece ÖTV mükelleflerinden alınan veya doğrudan ithal edilen mallar için söz konusudur. ÖTV uygulanan safhadan sonraki satıcılardan alınan malların söz konusu mağaza veya depolara teslim edilmesi halinde, alış belgelerinde görünmeyen ve malın fiyatına dâhil edilmiş olan ÖTV iade edilmez.

ÖTV ödenerek ithal edilen veya yurt içinde ÖTV mükellefinden satın alınan malların gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına teslim edilmesi halinde, ödenen ÖTV'nin iadesi için söz konusu malın, ithalatçısı veya yurt içinden satın alan tarafından, olduğu gibi (aynen) teslime konu edilmiş olması şartı aranır.

  • Gümrüksüz Satış Mağazasına Teslim Edilen Malların İade Edilmesine İlişkin Olarak;

İstisna uygulanarak gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına teslim edilen malların iade edilmesi durumunda ÖTV doğmaz. Bu takdirde, iade alınan malların tekrar teslime konu edilmesi durumunda ÖTV mükelleflerince ÖTV hesaplanacağı tabiidir.

Tebliğ uyarınca, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde işlem tesis edilmemesi suretiyle istisna kapsamında mal teslim edilmesi halinde, mağaza işleticisinin doğrudan sorumludur. Mağaza işleticisinin doğrudan sorumlu tutulduğu haller dışında, ziyaa uğratılan vergiler, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte ÖTV mükellefinden aranır.

  • Tebliğin (II/A/5) bölümünün ikinci paragrafının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir:

"Ancak, Kanunun 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre faaliyette bulunan gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına yapılan teslimlerin vergiden müstesna olduğu tabiidir."

  • Tebliğin (II/B/5) bölümü Tebliğ metninden çıkarılmıştır.

Tebliğ hükümleri Maliye Bakanı tarafından yürütülecek olup, Tebliğin 1 ve 3 üncü maddeleri 01.06.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere yayımı tarihinde, 2 ve 4 üncü maddeleri 27.03.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde (05.07.2018) yürürlüğe girer.

Ek- Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.