Öncelikli Ürün Listesi Tebliği Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 25 Eylül 2019Özet: 18 Eylül 2019 tarihli ve 30892 sayılı Resmi Gazete'de 15/6/2012tarihli, 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" ve 17/10/2016 tarihli, 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar" hükümleri çerçevesinde Öncelikli Ürün Listesi Tebliği yayımlandı.

Açıklamalar

11.kalkınma planı kapsamında orta yüksek, yüksek teknoloji seviyesindeki odak sektörlerde yerli üretimin sağlanması ve üretim kapasitesinin arttırılması için öncelik verilecek ürünlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.   Kimya, Eczacılık ile Tıbbi ve Dişçilikle İlgili Araç Gereçler İmalatı, Bilgisayar, Elektronik ve Optik, Elektrikli Teçhizat, Makine, Ulaşım Araçları sektörlerinde yer alan veya bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi olan diğer sektör ürünleri arasından seçilen ürünler belirlendi.  Belirlenen ürünlere ait listeyi aşağıda yer alan ekte bulabilirsiniz.

Tebliğ hükümleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihinde 18.09.2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Ek 1 - Öncelikli Ürün Listesi​

Ek 2- Öncelikli Ürün Listesi Tebliği

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.