Onaylanmış Kişi Statüsü Kapsamında Beyanın Kontrol Türü İçin Kolaylaştırmalardan Yararlanma İzni Askıya Alınan Firmaların Mavi Askı Profiline Kayıt Yaptırmaları Gerektiği Belirtilmiştir

Yayınlanma Tarihi: 25 Kasım 2021Onaylanmış Kişi Statüsü Kapsamında Beyanın Kontrol Türü İçin Kolaylaştırmalardan Yararlanma İzni Askıya Alınan Firmaların Mavi Askı Profiline Kayıt Yaptırmaları Gerektiği Belirtilmiştir.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 68676969 numaralı, 05.11.2021 tarihli Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Mavi Askı İşlemleri konulu yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazıda Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği 42/A maddesi uyarınca statü belgesi sahiplerine ait gümrük beyannamesi kapsamı ithalat ve ihracat eşyalarının daha az muayeneye tabi tutulabileceği, "1000" rejim kodlu ihracat beyannameleri yapılacak risk analizi sonuçlarına göre mavi hatta işlem görebildiği ve adlarına tescil edilmiş olan ve bu rejim kodu dışında kalan rejim kodlu ihracat beyannameleri, yapılacak risk analizi sonuçlarına göre mavi hatta işlem görebileceği belirtilmiştir.

İlgili madde uyarınca onaylanmış kişi statüsü bulunan yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlar hakkında başlatılan inceleme ve soruşturma sonucunda Cumhuriyet Savcılığı’nca dava açıldığının öğrenilmesi durumunda dava sürecinin sonunda beraat kararı ile kesin olarak lehlerine sonuçlanıncaya kadar statü belgesi sahibinin beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmasına izin verilmemesi gerektiği belirtilmiştir.

 Bu kapsamda Beyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylaştırılmalardan yararlanma izni askıya alınan firmaların onaylanmış kişi statü türü fark etmeksizin Mavi Askı Profiline kaydının yapılması gerektiği belirtilmiştir.

 Söz konusu yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.