OHAL Kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında Alınan Bazı Tedbirler Açıklanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 28 Nisan 2023OHAL Kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında Alınan Bazı Tedbirler Açıklanmıştır.

13.04.2023 tarihli ve 32162 sayılı Resmî Gazete’de “Olağanüstü Hal Kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında Alınan Bazı Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 142)” yayımlanmıştır.

Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile deprem nedeniyle afet bölgesi kabul edilen yerlerde inşaat kredisi verilmesi veya bina yaptırılmasını isteyenlerin hak sahipliği başvurusu ve işlemleri belirtilmiştir.

Buna ek olarak yıkık veya ağır hasarlı konut, işyeri ve ahır sahibi afetzedelerin hak sahibi olmak ve borçlandırmaları yapılmak kaydı ile inşa veya kredi desteği sağlanmasında, zorunlu deprem sigortası gerekliliği aranmayacağı belirtilmiş olup ruhsatsız olarak yapılan yapıların hak sahipliğini düşüren hükümlerinin de uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Bu kapsamda ilgili bölgelerde deprem hasarının giderilmesi adına yapılan uluslararası kuruluşlardan sağlanacak dış kredi ve hibelerle finanse edilecek projelerin yapılması dolayısıyla doğacak işlemlerden her türlü vergi, resim, katılım payı, ücret ve harçtan müstesna olacakları belirtilmiş olup ulusal ve uluslararası projeler kapsamında bulunan her türlü prefabrik, konteyner ve benzeri geçici barınma malzemesi, makine, afet ve acil durum için kullanılacak motorlu taşıtlar, araç, gereç ve teçhizatları Ticaret Bakanlığının uygun görüşü alınarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca ithal edilebileceği veya ithal ettirilebileceği, ithal edilen bu mallardan gümrük vergisi ve bu vergi ile birlikte alınan her türlü vergi, resim, harç, fon ve diğer mali mükellefiyetlerden müstesna olacakları belirtilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecek olup yayım tarihinde (13.04.2023) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz