Öğütücü Bilya İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanacaktır

Yayınlanma Tarihi: 18 Ağustos 202227.07.2022 tarihli ve 31905 sayılı Resmi Gazete’de Öğütücü Bilya İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5880) yayımlanmıştır.

Söz konusu karar ile İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/8) ile açılan soruşturma sonucunda, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu ve tanımı      belirtilen Öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus benzeri eşya ithalatında üç yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanacağı belirtilmiştir.

GTİP

EŞYA TANIMI

EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK (ABD Doları/Ton)

1. Dönem

2. Dönem

3. Dönem

7325.91.00.00.00

Öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus benzeri eşya

200

195

190

7326.11.00.00.00

Öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus diğer eşya

*Korunma önleminin uygulanacağı her bir dönem, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üzere birbirini takip eden birer yıllık süreleri ifade ettiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda Ekli listede yer alan Afganistan, Bangladeş, Lesotho ve Brezilya gibi bazı gelişme yolunda ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açılmış olup; Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönemde, ekte yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 1.040 ton olarak belirtilmiştir ve her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanının 347 tonu geçemeyeceği belirtilmiştir.

Karar Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup yayım tarihini takip eden 30’uncu gün (26.08.2022) yürürlüğe girecektir.

Söz konusu kararı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.