Naylon veya Diğer Poliamidlerden İpliklerin İthalatında Açılan Tarife Kontenjanlarının Kullanım Usul ve Esasları Düzenlenmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 26 Aralık 202209.11.2022 tarihli ve 32008 sayılı Resmi Gazete ’de İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/6) yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile 18.10.2022 tarihli ve 6221 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Naylon veya Diğer Poliamidlerden İpliklerin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında 5402.31, 5402.32.00.00.00, 5402.45, 5402.51 ve 5402.61 Gümrük Tarife Pozisyonları altında sınıflandırılan naylon veya diğer poliamidlerden ipliklerin ithalatında korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esasları düzenlenmiştir.

Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem için, ilgili ekte yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 2.986 ton olarak belirlenmiş olup her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanın 995 tonu geçemeyeceği belirtilmiştir.

Buna ek olarak her bir beyanname kapsamında dağıtılacak tarife kontenjanı miktarı 15 tonu aşamayacak olup bir ithalatçı firmanın, tarife kontenjanı kullandıktan sonra beyanname tescil tarihini takip eden 30 gün içinde yeniden tarife kontenjanından faydalanamayacağı ifade edilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 21.11.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.