Naylon ve Diğer Poliamidlerden İpliklerin İthalatına Yönelik Korunma Önleminin Süresinin Uzatılması için Soruşturma Açılmıştır

Yayınlanma Tarihi: 04 Şubat 202226.01.2022 tarihli ve 31731 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/1) yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile aşağıda yer alan tabloda Gümrük Tarife Pozisyonları (GTP) ve tanımları belirtilen Naylondan ve Diğer Polimedlerden ipliklerin ithalatında 21/10/2019 tarihli ve 1676 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan “Naylon veya Diğer Poliamidlerden İpliklerin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar” kapsamında 0,28 ABD Doları/kg ek mali yükümlülük şeklinde uygulanmakta olan korunma önleminin süresinin uzatılması için 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde korunma önlemi soruşturması açılmasına karar verildiği belirtilmiştir.

GTİP

Açıklama

5402.31

Naylon veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50 teksi geçmeyenler)

5402.32.00.00.00

Naylondan veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50 teksi geçenler)

5402.45

Diğerleri, naylonlardan veya diğer poliamidlerden

5402.51

Naylondan veya diğer poliamidlerden

5402.61

Naylondan veya diğer poliamidlerden

 

Soruşturmanın Genel Müdürlükçe yürütülerek 9 ay içinde tamamlanacağı ancak gerekli hallerde bu sürenin 6 ay uzatılabileceği belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (26.01.2022) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliği bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.