Motosikletlerde Kullanılan Kauçuktan Dış ve İç Lastikler ve Tekerlekler ve Bunların Aksam ve Parçalarına Yönelik Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı

Yayınlanma Tarihi: 30 Temmuz 2020Ticaret Bakanlığı tarafından 22.07.2020 tarihli ve 31193 sayılı Resmi Gazete’ de 2020/17 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Malezya ve Tayland Krallığı menşeli olan ve aşağıda belirtilen ürünlere yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

Ø  4011.40 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler”

Ø  4013.90.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler”

Ø  8714.10.30.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4011.40 gümrük tarife pozisyonunda yer alan dış lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)”  ile yine aynı gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4013.90.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan iç lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)”


Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (22.07.2020) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

 

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.