Mobilya Rayları, Dirsekleri, Askılıkları, Menteşeleri ve Benzeri Bazı Eşyaların Ürün Güvenliği Kapsamında Denetime Tabi Tutulacağı Belirtilmiştir

Yayınlanma Tarihi: 18 Ağustos 202203.08.2022 tarihli ve 31912 sayılı Resmi Gazete’ de Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği’nde  (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/12) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/33) yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile 31.12.2021 tarihli ve 31706 dördüncü mükerrer sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış olan Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği’nin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/12) Ek-1 sayılı listesine aşağıda yer alan satırlar eklenerek mobilya rayları, dirsekleri, askılıkları, menteşeleri ve benzeri bazı eşyaların Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/12) kapsamında denetime tabii tutulacağı belirtilmiştir.

GTİP

MADDE İSMİ

KULLANIM AMACI

İLGİLİ MEVZUAT

KONTROL

 

8302.10.00.00.19

 

Diğerleri

 

Mobilya Menteşeleri,

 

 

TS EN 15338 -Mobilya donanımı-Uzatma elemanları ve bileşenlerinin mukavemet ve dayanıklılığı

8302.42.00.00.19

Diğerleri

Mobilya Rayları Dirsekler, Askılıklar ve Benzeri Donanım

 

TS EN 15570 -Mobilya donanımı - Menteşeler ve menteşe elemanlarının mukavemet ve dayanıklılığı

8302.50.00.00.00

Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya

 

 

 

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 01.12.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.