Mısır Üretici Kayıt Sistemi’nde Firmaların Belgelerinin Askıya Alınması veya İptal Edilmesi Durumunda Yapılacaklar Belirtilmiştir

Yayınlanma Tarihi: 12 Mayıs 2022Ticaret Bakanlığı’nın 25.04.2022 tarihli Mısır İhracat ve İthalat Kontrolleri Genel İdaresi’nin (GOEIC) 195 Sayılı Kararına ilişkin yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazı ile, Mısır İhracat ve İthalat Kontrolleri Genel İdaresi’nin (GOEIC) 195 Sayılı Kararı kapsamında,

·       Pek çok firmanın kayıt sisteminde askıya alındığı ve bu kapsamda firmaların tarihi biten belgelerini ve Sanayi Sicil Belgelerini yenilemeleri gerektiği ve bu bağlamda 30 gün yenileme süresi tanındığı,

·       ISO belgesi orijinalinin sunulmasına gerek olmadığı, ISO belgesinin sunulması için yetkilendirme belgesine gerek olmadığı, süresi biten ticari marka belgesi ve sanayi sicil belgelerinin orijinallerinin sunulmasının gerektiği,

·       Ticari marka belgesi ve sanayi sicil belgelerinin takdimi için yetkilendirmenin önemli olduğu, firma yetkilisinin veya firma tarafından yetkilendirilen kişilerin yetki belgelerinin yanlarında olması gerektiği ve söz konusu belgenin dosyadaki nüsha ile karşılaştırılacağı , yetki belgesinde firmanın mührünün ve Mısır temsilciliğinin, ticaret odası ve noterliğin mühürlerinin olması gerektiği

·       Firmaların “https://www.goeic.gov.eg/en/site/index” adresli sitede yer alan askıya alınan (suspended) ve iptal edilen (canceled) listelerinden askıya alınma veya sicil kaydının iptali hususunda durumlarını kontrol edebileceği,

·       Kaydı iptal edilen firmalar, 195 sayılı Karar kapsamında iptal konusunda dilekçe sunma hakkını yetkilendirilmiş kişi eliyle iptal kararını müteakiben 60 gün içerisinde Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Anlaşmalar ve Uluslararası Ticaret Genel Müdürlüğüne sunabileceği,

·       195 Sayılı Karar, her ne kadar iptal veya kayıt yapılmaması durumlarında bildirim yapılacağını içerse de gecikmelere mahal vermemek adına firmaların internet sitesinden statülerini kontrol etmeleri ve iptal edilen listesinde yer almaları halinde dilekçelerini vermeleri gerektiği,

·       Ticaret ve Sanayi Bakanlığı sitesinde yapılan resmi açıklama kapsamında, 30 günlük süreye ek olarak yenileme yapmayan ve uyarılan firmalara 15 günlük bir ek süre tanındığı, belgelerini ilgili süreler içerisinde yenilemeyen firmaların kaydının 1 sene süre ile durdurulacağı ve mal sevkiyatı yapmalarına izin verilmeyeceği

·       Askıya alınan firmaların (EK-1) sürelere bakmaksızın ivedilikle belgelerini yenilemeleri gerektiği, iptal edilenlerin (EK-2) ise Karar kapsamı süre içerisinde itiraz dilekçelerini Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ilgili birimlerine iletmeleri gerektiği

belirtilmiştir.

Yazı, Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanmıştır.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.