Metal/Kauçuk ekskavatör paletleri ve bunlara ait zincir ve/veya pabuçlar gözetim uygulaması kapsamından çıkarılmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 06 Ocak 2023Metal/Kauçuk ekskavatör paletleri ve bunlara ait zincir ve/veya pabuçlar gözetim uygulaması kapsamından çıkarılmıştır.

30.12.2022 tarihli ve 32059 Resmi Gazete’de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile, 8431.49.20.29.00 ve 8431.49.80.00.00 GTİP’i altında yer alan Metal/Kauçuk ekskavatör paletleri ve bunlara ait zincir ve/veya pabuçlar 12/11/2015 tarihli ve 29530 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablodan çıkarılarak ilgili ürünlerin gözetim uygulaması kapsamında olmayacağı belirtilmiştir

İlgili Tebliğ’in 1. Maddesinde yer alan tablonun güncel hali aşağıda yer almaktadır.

G.T.P

Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti *(ABD Doları/Ton)

8431.41

Kovalar, kepçeler, kürekler, kıskaçlar ve kancalar

6.500

8431.42

Buldozer ve angledozer bıçakları

6.500

8431.49

Diğerleri (8431.49.20.29.00 ve 8431.49.80.00.00 GTİP altında yer alan Metal/Kauçuk ekskavatör paletleri ve bunlara ait zincir ve/veya pabuçlar hariç)

6.500

*Ton: Brüt Ağırlık

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup yayımı tarihinde (30.12.2022) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.