Metal Sektöründe Döviz Kullanım Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 19 Mart 2024Metal Sektöründe Döviz Kullanım Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin 29.01.2024 tarihli “Azami Döviz Kullanım Oranı” konulu Duyurusu yayımlanmıştır.

Söz konusu Duyuru ile 31.12.2022 tarihinden önce düzenlenen belirli dahilde işleme izin belgelerinin (DİİB) ihracat taahhüdünün kapatılmasında esas alınması uygun görülen azami döviz kullanım oranları (DKO) kapsamında, 01.03.2021 ve 30.06.2022 tarihleri arasında ithal edilen ve aşağıdaki tabloda GTP’leri belirtilen kütük, filmaşin cinsi eşyaya ek olarak alaşımsız/alaşımlı çelikten çubuk ve/veya alaşımlı çelikten yarı mamul cinsi eşyanın eklendiği ve değerinin, DİİB kapsamında gerçekleştirilen toplam ithalat değerinin %50’sinden fazla olması halinde, ithalatı gerçekleştirilen eşyanın tamamının belge ihracat taahhüdünde yer alan işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılıp süresi içerisinde ihraç edildiğinin tevsiki kaydıyla, ilgili DİİB’lerin ihracat taahhüdünün kapatılmasında DKO’nun azami 120% olarak uygulanacağı bildirilmiştir.

 

GTP

Eşya Tanımı

7207.11

-- Enine kesitleri dikdörtgen (kare dahil) şeklinde olup genişliği kalınlığının iki katından az olanlar

7207.20.15

----- Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla fakat %0,6’dan az karbon içerenler

7207.20.17

----- Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler

7207.20.19

--- Dövülmüş

7213

Demir veya alaşımsız çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş, kangal halinde)

7214

Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar

7224

Külçe veya diğer ilk şekillerde diğer alaşımlı çelikler; diğer alaşımlı çelikten yarı mamuller

7227

Diğer alaşımlı çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş, kangal halinde)

7228

Diğer alaşımlı çelikten çubuk ve profiller; alaşımlı veya alaşımsız çelikten sondaj işlerinde kullanılan içi boş çubuklar

 

 

Söz konusu Duyuruyu bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.