Metal Hurdaların Radyoaktif Atık Yönetimi ve Taşınmasına İlişkin Masraflar İthalatçısı Tarafından Karşılanacaktır.

Yayınlanma Tarihi: 28 Kasım 2023Metal Hurdaların Radyoaktif Atık Yönetimi ve Taşınmasına İlişkin Masraflar İthalatçısı Tarafından Karşılanacaktır.

07.11.2023 tarihli ve 32363 sayılı Gazete’de “Radyoaktif Atık ve Kullanılmış Yakıt Yönetmeliği” yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelik ile ithal edilecek metal hurdaların Türkiye’ye girişinde radyoaktivite içerdiğinin tespit edildiği hâllerde; çıkış ülkesinde hurdalar gemi veya kara nakil aracına yüklenmeden önce Kurum tarafından yetkilendirilen tüzel kişiler tarafından yapılan radyasyon kontrolü sonucunda tanzim edilen, metal hurdanın radyoaktivite içermediğini gösteren belgenin sunulması durumunda, radyoaktif madde ihtiva eden metal hurdalara, Kurumdan görüş alınarak sahipsiz radyoaktif madde olarak işlem tesis edilebileceği belirtilmiş olup radyoaktif madde ihtiva eden metal hurdaların atık yönetimi ve taşınmasına ilişkin masrafların ithalatçısı tarafından karşılanacağı belirtilmiştir.

Yönetmelik hükümleri Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı tarafından yürütülecek olup 07.11.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmeliği bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.