Metal Hurdaların İthalat Denetimine İlişkin Tebliğ

Yayınlanma Tarihi: 31 Aralık 2018Özet: 30.12.2018 tarih ve 30641 sayılı Resmi Gazete' de 2019/23 sayılı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Söz konusu Tebliğ ile Türkiye Gümrük Bölgesine girecek ve Ek-1'deki listede yer alan metal hurdalara ilişkin usul ve esasları ile birlikte ithalatçının sorumluluğu, serbest bölgelerde oluşan metal hurdalar, özel hususlar, istisnai durumlar, denetim, yaptırım ve uygulamaya ilişkin önlemler açıklanmış olup ithali kontrole tabi metal hurdaların ve ithali yasak metal hurdaların listesi ekte belirtilmiştir.

Bu kapsamda:

Söz konusu metal hurdayı ergiterek işlem yapan veya metal hurdayı parçalamak ve boyutlarını küçültmek suretiyle kalitesini ve yoğunluğunu arttırmak üzere ön işlem uygulayan ve bu amaçlarla Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahip sanayiciler ithal edebileceklerdir.

İthalatçıların bu Tebliğ kapsamında yapacakları işlem ve faaliyetlerin bu Tebliğe ve çevre mevzuatına uygun olup olmadığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından denetlenecektir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ek- 2019/23 sayılı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.