Menşe Şahadetnamesi veya Tedarikçi Beyanının İbrazı Halinde Cezaların Düzenlenmemesi ve Düzenlenmiş Cezaların Kesinleşmemiş Olanların İptaline İlişkin Yazı Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 09 Nisan 202122.03.2021 tarihli ve 62420403 sayılı Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3.Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Yazı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazı ile 13.02.2021 tarihinden önce tescil edilmiş olan beyannameler için Gümrük Yönetmeliği’nin geçici 16/3’üncü maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, uygun menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı ile birlikte gümrük idaresine yazılı olarak başvuruda bulunulması halinde;

·         Gümrük beyannamesinin ekinde eşyanın menşeine dair uygun bir menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı/uzun dönem tedarikçi beyanı bulunmamasına veya,

·         “Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)”nin 17 inci maddesi ile

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği” nin 19 uncu maddesi kapsamında eksik beyan usulüne göre menşe şahadetnamesinin sonradan verileceği beyan edilmesine rağmen gümrük idaresine süresi içinde ibraz edilmemesine veya eksik belgeyle yapılan beyanın yeşil hatta işlem gördüğü halde “Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği” nin 24 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca söz konusu eksikliklerin tamamlandığının eksik belge tamamlama formu ile süresi içinde bildirilmemesine rağmen eşyanın tabi olduğu ticaret politikası önlemi (TPÖ), ilave gümrük vergisi (İGV) veya ek mali yükümlülüğün (EMY) ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği durumlarda;

uygun menşe şahadetnamesi ve tedarikçi beyanının ibrazı halinde kesinleşmiş alacakların iptal edileceği, ek tahakkuk ve ceza kararlarının uygulanmayacağı belirtilmiştir. Konuya ilişkin alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1.    Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16/3 üncü maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere uygun menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı ile birlikte gümrük idaresine yazılı olarak başvuruda bulunulması halinde  Ek tahakkuk ve ceza kararı henüz düzenlenmemişse, Ticaret Politikası Önlemi/İlave Gümrük Vergisi/Ek mali yükümlülük için ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmeyeceği, 

2.    Ek tahakkuk ve ceza  kararı düzenlenmiş ve;

·         Henüz tebliğ edilmemişse,

·         Tebliğ edilmiş ancak itiraz süresi henüz dolmamışsa,

·         Uzlaşma başvurusu yapılmışsa

·         İdari itiraz yoluna başvurulmuş ancak henüz bir cevap verilmemişse

·         İdari itiraz yoluna başvurulmuş, itiraz reddedilmiş ancak dava açma süresi henüz dolmamışsa,

·         İdari itiraz yolu kullanılmış ve süresi içinde dava açılmış olmakla birlikte davası derdest ise,

kesinleşmemiş söz konusu alacaklar için ek tahakkuk ve ceza kararının iptal edilmesi şeklinde işlem yapılacağı belirtilmiş, söz konusu durumlar haricinde kesinleşmiş olan kararlara ilişkin olarak Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16/3. Maddesi kapsamındaki yükümlü başvurularının kabul edilmeyeceği belirtilmiştir.

3.    13 Şubat 2021 tarihinden önce tescil edilmiş olan beyannameler için; Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16 ncı maddesi kapsamında eşyanın menşeine ilişkin usulüne uygun olmayan menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı/uzun dönem tedarikçi beyanı ibraz edilerek işlem yapılmış/yapılacak olan ve gümrük idaresince kabul edilmeyen başvurular için de, usulüne uygun olarak düzenmiş yeni belgelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) başvuru yapılması halinde yukarıda sıralanan maddeler kapsamında işlem yapılacağı belirtilmiştir. 

4.    Gümrük beyannamesi ekinde bulunan menşe şahadetnamesi veya EUR.1/EUR.MED dolaşım belgesi gibi tercihli menşe ispat belgelerinin sehven düzenlendiğinin veya ihracatçı ülkenin yetkili kurumları tarafından düzenlenmediğinin anlaşıldığı durumlarda ise, gümrük idaresince başlatılan bir adli süreç varsa bu sürecin sonunda ilgili merciler tarafından takipsizlik veya beraat kararının verilmiş olması koşuluyla, yükümlünün Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16/3 üncü maddesi kapsamında sonradan bir menşe şahadetnamesinin gümrük idaresine ibraz etmesi mümkün bulunmakla birlikte sonradan ibraz edilen menşe şahadetnamesinin sonradan kontrolünün yapılması ve sonradan kontrol sonucuna göre işlem tesis edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Ayrıca geçerli olmayan EUR.1/EUR.MED dolaşım belgesi gibi tercihli menşe ispat belgesi yerine Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16/3 üncü madde kapsamında gümrük idaresine ibraz edilen menşe şahadetnamesinin Ticaret Politikası Önlemi/Ek mali yükümlülük hesaplanmasında dikkate alınması; söz konusu eşyaya ilişkin İlave Gümrük Vergisi’nin ise tahsil edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Söz konusu yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

 

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.